Sign In

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ ไฟล์
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
Download
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
Download
3 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Download
4 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
Download

รูปภาพ / กิจกรรม