Sign In

ข่าวทั่วไป


เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
4 ต.ค. 2561 11:03:12

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561
24 ก.ย. 2561 15:18:30

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย.59 ปีการศึกษา 2561
9 ก.ย. 2561 14:18:39

เทศบาลตำบลสามเงารับโอนย้ายพนักงานเทศบาล 2 อัตรา
30 ส.ค. 2561 17:34:43

รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา
20 เม.ย. 2561 15:38:22

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560
17 ต.ค. 2560 15:20:56

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง
27 ก.ค. 2560 16:32:38

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)
14 ก.ค. 2560 10:29:17

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 09:54:35

ประชาสัมพันธ์ พิธีหล่อเทียนพรรษา
29 มิ.ย. 2560 16:44:03

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักกายภาพ
27 มิ.ย. 2560 14:25:51

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
22 มิ.ย. 2560 15:42:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
19 มิ.ย. 2560 11:09:33

เทศบาลตำบลสามเงารับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (รับโอนฟรี ไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
8 มิ.ย. 2560 08:58:25

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
31 พ.ค. 2560 15:05:25

รูปภาพ / กิจกรรม