Sign In

ข่าวทั่วไป


เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560
17 ต.ค. 2560 15:20:56

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง
27 ก.ค. 2560 16:32:38

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)
14 ก.ค. 2560 10:29:17

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
3 ก.ค. 2560 09:54:35

ประชาสัมพันธ์ พิธีหล่อเทียนพรรษา
29 มิ.ย. 2560 16:44:03

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักกายภาพ
27 มิ.ย. 2560 14:25:51

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
22 มิ.ย. 2560 15:42:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
19 มิ.ย. 2560 11:09:33

เทศบาลตำบลสามเงารับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (รับโอนฟรี ไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
8 มิ.ย. 2560 08:58:25

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
31 พ.ค. 2560 15:05:25

::เทศบาลตำบลสามเงา:: ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
30 พ.ค. 2560 14:32:39

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 2560 10:32:55

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
18 พ.ค. 2560 15:46:08

เทศบาลตำบลสามเงา รับโอนย้ายพนักงาน 3 ตำแหน่ง
8 พ.ค. 2560 09:06:49

ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560
7 พ.ค. 2560 10:40:25

รูปภาพ / กิจกรรม