Sign In

ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9
2 พ.ย. 2560 17:26:06

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560
13 ส.ค. 2560 20:48:51

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560
6 ก.ค. 2560 15:22:29

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา
23 พ.ค. 2560 10:58:28

เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560
18 พ.ค. 2560 22:43:19

เทศบาลตำบลสามเงา จัดงานส่งเสริมประเพณี สักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560
11 พ.ค. 2560 09:29:36

จัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2560
24 เม.ย. 2560 19:51:01

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา
21 เม.ย. 2560 21:22:50

เทศบาลสามเงา จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2560
13 เม.ย. 2560 20:27:35

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2560
10 มี.ค. 2560 13:38:28

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ (รัชกาลที่ 9)
8 ธ.ค. 2559 10:13:16

กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน
17 พ.ย. 2559 14:02:07

กิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคไข้เลือดออก
15 พ.ย. 2559 13:36:09

ลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ. เทศบาลตำบลสามเงา
18 ต.ค. 2559 16:51:31

ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
23 ก.ย. 2559 15:22:40

รูปภาพ / กิจกรรม