ข่าวทั่วไป


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 72 วัน

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

ข่าวทั่วไป


ประชาสัมพันธ์ พิธีหล่อเทียนพรรษา
29 มิ.ย. 2560 16:44:03

ประกาศผลสอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขและนักกายภาพ
27 มิ.ย. 2560 14:25:51

ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
22 มิ.ย. 2560 15:42:05

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
19 มิ.ย. 2560 11:09:33

เทศบาลตำบลสามเงารับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (รับโอนฟรี ไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
8 มิ.ย. 2560 08:58:25

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
31 พ.ค. 2560 15:05:25

::เทศบาลตำบลสามเงา:: ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
30 พ.ค. 2560 14:32:39

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 2560 10:32:55

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
18 พ.ค. 2560 15:46:08

เทศบาลตำบลสามเงา รับโอนย้ายพนักงาน 3 ตำแหน่ง
8 พ.ค. 2560 09:06:49

ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560
7 พ.ค. 2560 10:40:25

รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหาร ระดับต้น)
21 เม.ย. 2560 19:46:13

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตในการทำแนวกันไฟ
3 มี.ค. 2560 13:53:27

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน1 ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2560 09:11:09

รับชม VDO พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ เทศบาลสามเงา จ.ตาก
14 ธ.ค. 2559 13:13:01

รูปภาพ / กิจกรรม