Sign In

ข่าวทั่วไป


::เทศบาลตำบลสามเงา:: ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก เป็นพนักงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ
30 พ.ค. 2560 14:32:39

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล 7 ตำแหน่ง
23 พ.ค. 2560 10:32:55

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
18 พ.ค. 2560 15:46:08

เทศบาลตำบลสามเงา รับโอนย้ายพนักงาน 3 ตำแหน่ง
8 พ.ค. 2560 09:06:49

ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560
7 พ.ค. 2560 10:40:25

รับโอนย้ายพนักงาน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหาร ระดับต้น)
21 เม.ย. 2560 19:46:13

ออกสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดแนวเขตในการทำแนวกันไฟ
3 มี.ค. 2560 13:53:27

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ตำแหน่ง วิศวกรโยธา(ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน1 ตำแหน่ง
1 ก.พ. 2560 09:11:09

รับชม VDO พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.๙ เทศบาลสามเงา จ.ตาก
14 ธ.ค. 2559 13:13:01

การยื่นชำระภาษี
14 ธ.ค. 2559 13:08:43

กิจกรรมค่ายอาสา
14 พ.ย. 2559 14:04:21

ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลตำบลสามเงา
14 พ.ย. 2559 13:33:10

รับมอบโล่หมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์
29 ก.ย. 2559 16:21:13

เข้าร่วมซักซ้อมกรณี เกิดไฟไหม้อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสามเงา
14 ก.ย. 2559 14:27:45

ปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค โดยการสร้างฝายน้ำล้น
1 ก.ย. 2559 13:59:35

รูปภาพ / กิจกรรม