Sign In

อ่าน : 720 21 พ.ค. 2559 14:26:45
:: เรื่อง งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ วัดชลประทานรังสรรค์  และประชาชนชาวเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน เพื่อแสดงวิถีการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านนา โดยในงานได้มีการประกอบอาหารพื้นบ้าน  และวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยบ้านนา และแสดงภาพถ่าย ของชุมชนบ้านนาเดิม
       รวมถึงได้มีการแห่พระเจ้าทันใจ  แห่พระแว้งห่มพระบรมธาตุ แห่ต้นเงินต้นทอง  โดยในงานนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายวสันต์  ชำนาญจุ้ย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงได้เดิมชมนิทรรศการของชาวบ้าน และร่วมชิมอาหารพื้นบ้านสมัยโบราณของชาวบ้าน

 

 

 


 

โดย : Admin Admin 21 พ.ค. 2559 14:26:45

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม