Sign In

อ่าน : 916 21 พ.ค. 2559 14:26:45
:: เรื่อง งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ วัดชลประทานรังสรรค์  และประชาชนชาวเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน เพื่อแสดงวิถีการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านนา โดยในงานได้มีการประกอบอาหารพื้นบ้าน  และวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวบ้านสมัยบ้านนา และแสดงภาพถ่าย ของชุมชนบ้านนาเดิม
       รวมถึงได้มีการแห่พระเจ้าทันใจ  แห่พระแว้งห่มพระบรมธาตุ แห่ต้นเงินต้นทอง  โดยในงานนี้ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  นายวสันต์  ชำนาญจุ้ย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน รวมถึงได้เดิมชมนิทรรศการของชาวบ้าน และร่วมชิมอาหารพื้นบ้านสมัยโบราณของชาวบ้าน

 

 

 


 

โดย : Admin Admin 21 พ.ค. 2559 14:26:45

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม