Sign In

อ่าน : 812 21 พ.ค. 2559 14:43:11
:: เรื่อง งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับวัดชลประทานรังสรรค์  และชาวบ้านในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงแสดงวิถีชุมชนบ้านนาขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากท่านนัฐวุฒิ ทวีเกื้อกลูกิจ  มาเป็นประธานในพิธี และร่วมรับชมการแสดงของชาวบ้านเกี่ยวกับวิถีชุมชนบ้านนา     

โดย : Admin Admin 21 พ.ค. 2559 14:43:11

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม