Sign In

อ่าน : 641 21 พ.ค. 2559 14:43:11
:: เรื่อง งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

       เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับวัดชลประทานรังสรรค์  และชาวบ้านในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดให้มีการแสดงแสงสีเสียงแสดงวิถีชุมชนบ้านนาขึ้น  โดยได้รับเกียรติจากท่านนัฐวุฒิ ทวีเกื้อกลูกิจ  มาเป็นประธานในพิธี และร่วมรับชมการแสดงของชาวบ้านเกี่ยวกับวิถีชุมชนบ้านนา     

โดย : Admin Admin 21 พ.ค. 2559 14:43:11

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม