Sign In

อ่าน : 703 6 มิ.ย. 2559 08:52:25
:: เรื่อง ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์

        เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน  พิสณุพงศ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (บ้านจัดสรร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก) เพื่อประเมินศักยภาพ และคัดเลือกหมู่บ้านวัฒนธรรมดีเด่น  โดยทางชาวบ้านชุมชนบ้านจัดสรร ร่วม กับเทศบาลตำบลสามเงาได้มีการนำเสนอวีดีทัศน์กิจกรรมของชุมชน ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านจัดสรร  ร่วมถึงให้ผู้นำชุมชนนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์   มีการแสดงนิทรรศการภาพทางกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมต่างๆ  มีการสาธิตภูมิปัญญาชาวบ้าน สาธิตการทำอาหารพื้นบ้าน

โดย : Admin Admin 6 มิ.ย. 2559 08:52:25

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม