ข่าวทั่วไป


ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: news/view.php

Line Number: 29

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: news/view.php

Line Number: 29

ข่าว


อ่าน : 1014 21 มิ.ย. 2559 13:39:51
:: เรื่อง กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เทศบาลสามเงาได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ที่วัดชลประทานรังสรรค์  โดยในงานนี้เทศบาลสามเงาได้ออกให้บริการประชาชน ในเรื่องการให้ความปรึกษาแก่ประชาชน ในเรื่องข้อกฏหมายต่างๆ เช่นงานทะเบียนราษฎร์ การบริการจัดเก็บภาษี  ให้ความรู้การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สาธิตการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนในครอบครัว มีการสอนสาธิตการคัดแยกขยะ มีการฝึกสอนการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ์ (สอนทำดินสอแฟนซี , การทำพวกกุญแจ) มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่รับคำร้อง ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ พร้อมคำร้องทั่วไป รวมถึงให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
       และในงานนี้ ได้มีหน่วยงานอื่นมาร่วมออกพื้นที่บริการประชาชน  อาทิเช่น 
       - โรงพยาบาลสามเงา ให้บริการตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
       - กรป.กลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
       - วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
       - สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาในเรื่องกฏหมายต่างๆ 
       - คลีนิคแว่นตา ให้บริการตรวจวัดสายตาฟรี
       - ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
       - ช่างตัดผมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ให้บริการตัดผมฟรี
       - สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และแนะแนวอาชีพ
       - สถานีตำรวจภูธรสามเงา ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมาย

Gallery


โดย : Admin Admin 21 มิ.ย. 2559 13:39:51

ข่าว HOT


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำ...

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง...

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับโอ...

วารสาร ก.ถ.สัมพันธ์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน - กันยายน 2561

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

รูปภาพ / กิจกรรม