ข่าวทั่วไป


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความร่วมมือห้ามเผาเด็ดขาด 72 วัน

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ให้คนพิการและครอบครัว

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 12 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1/2562)

เข้าร่วมการฝึกอบรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 11


อ่าน : 1074 21 มิ.ย. 2559 13:39:51
:: เรื่อง กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เทศบาลสามเงาได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ที่วัดชลประทานรังสรรค์  โดยในงานนี้เทศบาลสามเงาได้ออกให้บริการประชาชน ในเรื่องการให้ความปรึกษาแก่ประชาชน ในเรื่องข้อกฏหมายต่างๆ เช่นงานทะเบียนราษฎร์ การบริการจัดเก็บภาษี  ให้ความรู้การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สาธิตการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนในครอบครัว มีการสอนสาธิตการคัดแยกขยะ มีการฝึกสอนการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ์ (สอนทำดินสอแฟนซี , การทำพวกกุญแจ) มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่รับคำร้อง ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ พร้อมคำร้องทั่วไป รวมถึงให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
       และในงานนี้ ได้มีหน่วยงานอื่นมาร่วมออกพื้นที่บริการประชาชน  อาทิเช่น 
       - โรงพยาบาลสามเงา ให้บริการตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
       - กรป.กลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
       - วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
       - สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาในเรื่องกฏหมายต่างๆ 
       - คลีนิคแว่นตา ให้บริการตรวจวัดสายตาฟรี
       - ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
       - ช่างตัดผมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ให้บริการตัดผมฟรี
       - สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และแนะแนวอาชีพ
       - สถานีตำรวจภูธรสามเงา ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมาย

Gallery


โดย : Admin Admin 21 มิ.ย. 2559 13:39:51

ข่าว HOT


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันก...

ประชาสัมพันธ์การโอนย้ายพนักงานเทศบาล

ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2562

เทศบาลตำบลสามเงา ขอประชาสัมพัน...

เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ช...

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร...

รูปภาพ / กิจกรรม