Sign In

อ่าน : 885 21 มิ.ย. 2559 13:39:51
:: เรื่อง กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เทศบาลสามเงาได้จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน ที่วัดชลประทานรังสรรค์  โดยในงานนี้เทศบาลสามเงาได้ออกให้บริการประชาชน ในเรื่องการให้ความปรึกษาแก่ประชาชน ในเรื่องข้อกฏหมายต่างๆ เช่นงานทะเบียนราษฎร์ การบริการจัดเก็บภาษี  ให้ความรู้การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน สาธิตการทำน้ำยาซักผ้า เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อลดรายจ่ายของประชาชนในครอบครัว มีการสอนสาธิตการคัดแยกขยะ มีการฝึกสอนการฝึกอาชีพสิ่งประดิษฐ์ (สอนทำดินสอแฟนซี , การทำพวกกุญแจ) มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเคลื่อนที่รับคำร้อง ขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างต่างๆ พร้อมคำร้องทั่วไป รวมถึงให้ความรู้แก่ชาวบ้านในการเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมต่างๆ อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
       และในงานนี้ ได้มีหน่วยงานอื่นมาร่วมออกพื้นที่บริการประชาชน  อาทิเช่น 
       - โรงพยาบาลสามเงา ให้บริการตรวจสุขภาพข้อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
       - กรป.กลาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
       - วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
       - สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดตาก ให้คำปรึกษาในเรื่องกฏหมายต่างๆ 
       - คลีนิคแว่นตา ให้บริการตรวจวัดสายตาฟรี
       - ปราชญ์ชาวบ้าน ให้ความรู้ในการทำลูกประคบสมุนไพร
       - ช่างตัดผมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ให้บริการตัดผมฟรี
       - สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และแนะแนวอาชีพ
       - สถานีตำรวจภูธรสามเงา ให้ความรู้ในเรื่องกฏหมาย

Gallery


โดย : Admin Admin 21 มิ.ย. 2559 13:39:51

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม