Sign In

อ่าน : 599 16 ก.ค. 2559 23:30:34
:: เรื่อง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

วันที่  15 กรกฏาคม 2559  เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับชุมชน ทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ประกอบด้วย
     - ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา
     - ชุมชนบ้านสันประปา
     - ชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี
     - ชุมชนบ้านท่าโป่ง
     - ชุมชนท่าพิมาน
     - ชุมชนบ้านห้วย
     - ชุมชนร่วมใจพัฒนา
     - ชุมชนบ้านใต้ห้วย
     - ชุมชนบ้านสามเงาสามัคคี 
     - ชุมชนบ้านใต้คลอง

และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา และหน่วยงานราชการ ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาขึ้น  เพื่อนำเทียนพรรษาที่ทางชุมชนและหน่วยราชการต่างๆได้เตรียมถวายวัดเนื่องในวันเข้าพรรษา ไปนำถวายวัดในเขตเทศบาลสามเงา ได้แก่
   - วัดชลประทานรังสรรค์
   - วัดท่าปุย
   - วัดถ้ำถอยลาน
   - วัดป่าภาวนาธรรม

 

โดย : Admin Admin 16 ก.ค. 2559 23:30:34

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม