Sign In

อ่าน : 243 23 ก.ย. 2559 15:41:20
:: เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ของผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙  ผู้บริหาร  บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา ได้ร่วมกันกันทำกิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความเหนี่ยวแน่นในการองค์กร  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในงาน ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กร  นำไปสู่การประสานงานที่มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงาน
โดยวิทยากรของ สัตหีบนาวี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

 

โดย : Admin Admin 23 ก.ย. 2559 15:41:20

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม