Sign In

อ่าน : 321 23 ก.ย. 2559 16:02:08
:: เรื่อง ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เรื่อง "การบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ"  เพื่อนำมาปรับใช้และนำมาใช้งานในการบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 23 ก.ย. 2559 16:02:08

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม