Sign In

อ่าน : 243 23 ก.ย. 2559 16:02:08
:: เรื่อง ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๙ ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เรื่อง "การบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ"  เพื่อนำมาปรับใช้และนำมาใช้งานในการบริหารจัดการศูนย์ผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 23 ก.ย. 2559 16:02:08

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม