Sign In

อ่าน : 199 12 ต.ค. 2559 14:13:18
:: เรื่อง ประชุมอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

วันที่ ๑๒ ​ตุลาคม ​๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดประชุมอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน และเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ของอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ของเทศบาลตำบลสามเงา เกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบที่ที่ผ่านมา รวมถึงมีการคัดเลือกประธาน และคณะทำงานของอาสาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ของเทศบาลตำบลสามเงา

Gallery


โดย : Admin Admin 12 ต.ค. 2559 14:13:18

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม