Sign In

อ่าน : 240 28 ต.ค. 2559 11:30:42
:: เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี เพื่อคัดเลือก กลั่นกรอง โครงการต่างๆที่ได้รับการเสนอจากการทำประชาคมเมืองของเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อคัดเลือกโครงการเข้าแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 28 ต.ค. 2559 11:30:42

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม