Sign In

อ่าน : 326 28 ต.ค. 2559 11:30:42
:: เรื่อง ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการในแผนพัฒนา ๔ ปี เพื่อคัดเลือก กลั่นกรอง โครงการต่างๆที่ได้รับการเสนอจากการทำประชาคมเมืองของเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อคัดเลือกโครงการเข้าแผนพัฒนา ๔ ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 28 ต.ค. 2559 11:30:42

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม