Sign In

อ่าน : 489 2 พ.ย. 2559 11:55:58
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 1 ราย บ้านนางรอด มั่นคง เลขที่ 98/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเสริมสร้างความพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชน สำหรับนางรอด มั่นคง เป็นบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา อาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง มีฐานะยากจน ได้รับความลำบาก ในด้านที่อยู่อาศัยสภาพห้องน้ำเก่า ชำรุด พื้นทางเดินระหว่างห้องน้ำกับตัวบ้านผุพัง มีแต่โถนั่งยอง ซึ่งนอกจากการซ่อมแซมห้องน้ำแล้ว ยังต่อเติมบริเวณลานหน้าห้องน้ำให้กว้างขึ้น เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานกิจกรรมอื่นๆ

โดย : Admin Admin 2 พ.ย. 2559 11:55:58

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม