Sign In

อ่าน : 193 2 พ.ย. 2559 11:55:58
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

วันที่ 21 ตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชนเขตเทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 1 ราย บ้านนางรอด มั่นคง เลขที่ 98/8 หมู่ที่ 5 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งเสริมสร้างความพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ กับประชาชน สำหรับนางรอด มั่นคง เป็นบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา อาศัยอยู่คนเดียวเพียงลำพัง มีฐานะยากจน ได้รับความลำบาก ในด้านที่อยู่อาศัยสภาพห้องน้ำเก่า ชำรุด พื้นทางเดินระหว่างห้องน้ำกับตัวบ้านผุพัง มีแต่โถนั่งยอง ซึ่งนอกจากการซ่อมแซมห้องน้ำแล้ว ยังต่อเติมบริเวณลานหน้าห้องน้ำให้กว้างขึ้น เพื่อให้สะดวกแก่การใช้งานกิจกรรมอื่นๆ

โดย : Admin Admin 2 พ.ย. 2559 11:55:58

ข่าว HOT


ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯล...

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรต...

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรี...

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

รูปภาพ / กิจกรรม