Sign In

อ่าน : 258 9 พ.ย. 2559 11:38:17
:: เรื่อง ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับโรงพยาบาลสามเงา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลสามเงา ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 9 พ.ย. 2559 11:38:17

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม