Sign In

อ่าน : 347 9 พ.ย. 2559 11:38:17
:: เรื่อง ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับโรงพยาบาลสามเงา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ของเทศบาลสามเงา ร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกระบาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 9 พ.ย. 2559 11:38:17

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม