Sign In

อ่าน : 357 17 พ.ย. 2559 14:02:07
:: เรื่อง กิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (กอ.รมน จังหวัดตาก) ร่วมกัน เทศบาลตำบลสามเงา  ได้จัดกิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวขึ้น เพื่อให้ความรู้เกับประชาชนในพื้นที่ของเทศบาลตำบลสามเงา เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของประเทศชาติ และความสามัคคี ร่วมถึงมีการให้ชาวบ้านเสนอปัญหาที่เกี่ยวขึ้นในชุมชนของตัวเอง เพื่อที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก (กอ.รมน จังหวัดตาก) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้หาแนวทางให้การชาวเหลือประชาชนต่อไป

โดย : Admin Admin 17 พ.ย. 2559 14:02:07

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม