Sign In

อ่าน : 363 10 มี.ค. 2560 13:38:28
:: เรื่อง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสามเงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (บัณฑิตน้อย) ประจำปี 2560 ณ ประชุมเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 10 มี.ค. 2560 13:38:28

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม