Sign In

อ่าน : 266 10 มี.ค. 2560 13:38:28
:: เรื่อง มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปี 2560

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลสามเงา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบชั้นอนุบาล 3 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (บัณฑิตน้อย) ประจำปี 2560 ณ ประชุมเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 10 มี.ค. 2560 13:38:28

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม