Sign In

อ่าน : 207 21 เม.ย. 2560 21:22:50
:: เรื่อง โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ 21 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลสามเงาได้จัดโครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใจสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสามเงา โดยได้จัดให้มีการให้ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลสามเงาทั้ง 10 ชุมชน และมีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุขึ้น

โดย : Admin Admin 21 เม.ย. 2560 21:22:50

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม