Sign In

อ่าน : 217 24 เม.ย. 2560 19:51:01
:: เรื่อง จัดงานวันเทศบาล 24 เมษายน 2560

วันจันทร์ ที่ 24 เมษยน 2560
.... เทศบาลตำบลสามเงา นำโดยนายสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และประชาชน ได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล โดยในช่วงเช้าได้จัดให้มีพิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำเทศบาล มีการเลี้ยงอาหารเพล พระสงฆ์จำนวน 9 รูป
....ช่วงบ่ายได้จัดให้มีการรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหารและผู้อาวุโสของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 24 เม.ย. 2560 19:51:01

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม