Sign In

อ่าน : 251 7 พ.ค. 2560 10:40:25
:: เรื่อง ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560

.... เทศบาลตำบลสามเงา ขอเชิญร่วมงานประเพณีส่งเสริมประเพณีสักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560 วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดชลประทานรังสรรค์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

     โดยในงานวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มีงานจัดแสดงกิจกรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวชุมชนบ้านนา การประกอบพิธีบูชาพระบรมธาตุลอย การแห่พระเจ้าทันใจ แห่ผ้าแว้ง (ผ้าสำหรับห่มพระบรมธาตุลอย) การแสดงวิถีของชาวบ้านนา (แสง สี เสียง)

      วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 มีการถวายครัวตานพระบรมธาตุลอย สรงน้ำพระบรมธาตุลอย ห่มผ้าแว่ง ปิดทองหลวงพ่อทันใจ

Gallery


โดย : Admin Admin 7 พ.ค. 2560 10:40:25

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม