Sign In

อ่าน : 330 11 พ.ค. 2560 09:29:36
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา จัดงานส่งเสริมประเพณี สักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560

...เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณี สักการะพระบรมธาตุลอย ประจำปี 2560 ณ วัดชลประทานรังสรรค์
   เวลา 9.39 ได้ประกอบพิธีบูชาพระบรมธาตุลอย โดยได้รับเกียรติจากท่านมานพ วิชิตรนาค นายอำเภอสามเงา มาเป็นประธานในพิธีบูชาพระบรมธาตุลอย และร่วมชมนิทรรศการภูมิปัญญาและแสดงวิธีพื้นบ้านของชุมชน
   เวลา 13.30 ได้จัดขบวนแห่พระเจ้าทันใจ , แห่ผ้าแว้ง , แห่ต้นเงิน,ถวายต้นเงิน โดยได้รับเกียรติจากท่านวสันต์ ชำนาญจุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธีและร่วมแห่พระเจ้าทันใจ , แห่ผ้าแว้ง , แห่ต้นเงิน,ถวายต้นเงิน ร่วมกันชาวบ้าน
   เวลา 19.30 ได้จัดการแสดงแสงสีเสียงวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านนา , จุดบั้งไฟบูชาพระธาตุ โดยได้รับเกียรติจาก นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มาเป็นประธานในพิธี และร่วมชมจัดการแสดงแสงสีเสียงวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านนา , จุดบั้งไฟบูชาพระธาตุ

โดย : Admin Admin 11 พ.ค. 2560 09:29:36

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม