Sign In

อ่าน : 379 16 พ.ค. 2560 21:33:35
:: เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกประจำปี การศึกษา 2560 โดยท่านสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้เป็นตัวแทนของคณะครู และผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา) กล่าวทักทายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมถึงชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)

โดย : Admin Admin 16 พ.ค. 2560 21:33:35

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม