Sign In

อ่าน : 277 16 พ.ค. 2560 21:33:35
:: เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกประจำปี การศึกษา 2560 โดยท่านสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้เป็นตัวแทนของคณะครู และผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา) กล่าวทักทายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมถึงชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)

โดย : Admin Admin 16 พ.ค. 2560 21:33:35

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบ...

รูปภาพ / กิจกรรม