Sign In

อ่าน : 135 16 พ.ค. 2560 21:33:35
:: เรื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)ได้เปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรกประจำปี การศึกษา 2560 โดยท่านสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้เป็นตัวแทนของคณะครู และผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา) กล่าวทักทายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน รวมถึงชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา (ศพด.เทศบาลตำบลสามเงา)

โดย : Admin Admin 16 พ.ค. 2560 21:33:35

ข่าว HOT


ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯล...

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรต...

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรี...

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

รูปภาพ / กิจกรรม