Sign In

อ่าน : 373 18 พ.ค. 2560 22:43:19
:: เรื่อง เชิญร่วมงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา ขอเชิญร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560 วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560
ณ วัดชลประทานรังสรรค์ เวลา 9.00 - 16.00

โดยมีกิจกรรมให้บริการประชาชนดังนี้
- บริการให้ความรู้ด้านกฏหมาย งานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ส่งเสริมอาชีพหนึ่งตำบลหนึ่งผลิดภัณฑ์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้การป้องกันภัยจากอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย จากงานป้องกันฯ
- ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ การทำน้ำหมักจุลินทรี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ข้อกฏหมายเรื่องการจดทะเบียนพานิชย์ ค่าธรรมเนียม และภาษีต่างๆ บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ (กองคลังเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการข้ออนุญาติก่อสร้าง รับขับร้องการขอติดตั้งระบบไฟฟ้า และถนน (กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการจัดตั้งกลุ่มที่สนใขฝึกอาชีพและการศึกษาต่อ (ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยอำเภอสามเงา)
- ให้ความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ (วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก)
- บริการตรวจสุขภาพข่อเข่าเสื่อม และกายภาพบำบัด
(โรงพยาบาลสามเงา)
- จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด (สำนักงานพานิชย์จังหวัดตาก)
- ให้ความรู้แนะนำตำแหน่งงานว่าง (สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก)

Gallery


โดย : Admin Admin 18 พ.ค. 2560 22:43:19

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม