Sign In

อ่าน : 130 23 พ.ค. 2560 10:58:28
:: เรื่อง กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

วันที่ 23 พฤษภาคม

เทศบาลตำบลสามเงา โดยนายสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 23 พ.ค. 2560 10:58:28

ข่าว HOT


ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได...

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯล...

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรต...

ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรี...

คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

รูปภาพ / กิจกรรม