Sign In

อ่าน : 240 31 พ.ค. 2560 15:05:25
:: เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

:: เทศบาลตำบลสามเงา ::

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
2. นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม : 055 - 800606

Gallery


โดย : Admin Admin 31 พ.ค. 2560 15:05:25

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม