Sign In

อ่าน : 323 31 พ.ค. 2560 15:05:25
:: เรื่อง ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

:: เทศบาลตำบลสามเงา ::

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 ตำแหน่ง
2. นักกายภาพบำบัด 1 ตำแหน่ง

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลสามเงา ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม : 055 - 800606

Gallery


โดย : Admin Admin 31 พ.ค. 2560 15:05:25

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม