Sign In

อ่าน : 225 8 มิ.ย. 2560 08:58:25
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงารับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (รับโอนฟรี ไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เทศบาลตำบลสามเงา

    

     ขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล จำนวน 7 ตำแหน่ง ดังนี้

     (รับโอนฟรี ไม่มีเรียกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

      1. ปลัดเทศบาล 

      2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

      3. ผู้อำนวยการกองคลัง

      4. ผู้อำนวยการกองช่าง

      5. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

      6. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

      7. นายช่างโยธา ชำนาญงาน

 

      สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสามเงา โทร 055 - 800606  ในวันและเวลาราชการ

Gallery


โดย : Admin Admin 8 มิ.ย. 2560 08:58:25

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรื...

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

รูปภาพ / กิจกรรม