Sign In

อ่าน : 390 3 ก.ค. 2560 17:57:18
:: เรื่อง มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

นายสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560 ณ ชุมชนบ้านห้วย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเงา ได้ปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่ เทศบาลตำบลสามเงา จำนวน 1 หลัง โดยมอบบ้านให้กับ นางจุ่ม โยธา บ้านเลขที่ 146 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านห้วย ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่กับลูกๆ หลาน มีรายได้จากการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทางเทศบาลตำบลสามเงาได้ดำเนินการซ่อมแซมสภาพบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างปรับปรุงอยู่ที่ 20,000 บาท

Gallery


โดย : Admin Admin 3 ก.ค. 2560 17:57:18

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบ...

รูปภาพ / กิจกรรม