Sign In

อ่าน : 529 6 ก.ค. 2560 15:22:29
:: เรื่อง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

:: เทศบาลตำบลสามเงา โดยท่านสุมิตร มหาวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา ได้กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยขบวนแห่เทียนประกอบด้วย ขบวนของชุมชนทั้ง 10 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงา โดยขบวนแห่ได้เริ่มแห่จากที่ว่าการอำเภอสามเงาหลังเก่า แห่ผ่านหมู่บ้านท่าปุย หมู่บ้านจัดสรร ผ่านชุมชนต่างๆ ไปสิ้นสุดที่วัดชลประทานรังสรรค์ และร่วมกันถวายเทียนให้วัดชลประทานรังสรรค์ ร่วมกันฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง อานิสงค์ของการถวายเทียนพรรษา หลังจากฟังพระธรรมเทศนาเสร็จ ชุมชนต่างๆ ก็นำเทียนพรรษาไปถวายตามวัดต่างๆ

โดย : Admin Admin 6 ก.ค. 2560 15:22:29

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม