Sign In

อ่าน : 559 27 ก.ค. 2560 16:32:38
:: เรื่อง เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

ด้วยเทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง ดังนี้

1.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 1 อัตรา
2.ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 อัตรา
3.ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)1 อัตรา
4.ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 1 อัตรา
5.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 1 อัตรา
6.นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน – ชำนาญงาน)1 อัตรา
 

 ในการนี้ เทศบาลตำบลสามเงา จึงขอประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลในตำแหน่งดังกล่าว หากผู้ใดประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารคำร้องขอโอน (ย้าย) ที่ได้รับความยินยอมจากต้นสังกัด  สำเนาทะเบียนประวัติ   และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส่งไปยังเทศบาลตำบลสามเงา ถนนสุขาภิบาลซอย 7 อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 63130

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสามเงา
โทร.055 - 800606 ในวันและเวลาราชการ

 

สำหรับการโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล  ทางเทศบาลตำบลสามเงาเปิดรับโอนย้ายฟรี ทางเทศบาลตำบลสามเงา ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

Gallery


โดย : Admin Admin 27 ก.ค. 2560 16:32:38

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม