Sign In

อ่าน : 308 25 ก.ย. 2560 18:58:47
:: เรื่อง คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

วันที่ 25 กันยายน 2560

::คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการให้แก่นายเนียม เจ๊กคำ ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นคนพิการจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตา

Gallery


โดย : Admin Admin 25 ก.ย. 2560 18:58:47

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบ...

รูปภาพ / กิจกรรม