Sign In

อ่าน : 490 25 ก.ย. 2560 18:58:47
:: เรื่อง คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

วันที่ 25 กันยายน 2560

::คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการให้แก่นายเนียม เจ๊กคำ ได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นคนพิการจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตา

Gallery


โดย : Admin Admin 25 ก.ย. 2560 18:58:47

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม