Sign In

อ่าน : 60 8 ม.ค. 2561 14:07:54
:: เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี

Gallery


โดย : Admin Admin 8 ม.ค. 2561 14:07:54

ข่าว HOT


ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปร...

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบ...

ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบ...

รูปภาพ / กิจกรรม