Sign In

อ่าน : 217 8 ม.ค. 2561 14:11:43
:: เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงายื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี

Gallery


โดย : Admin Admin 8 ม.ค. 2561 14:11:43

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม