Sign In

อ่าน : 80 30 พ.ค. 2561 15:18:16
:: เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลสามเงา โดยมีการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก มาให้ความรู้ และ การบริหารจัดการขยะ โดยวิทยากรของสำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม มาให้ความรู้ แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา และพนักงานของเทศบาลตำบลสามเงา

โดย : Admin Admin 30 พ.ค. 2561 15:18:16

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมมอบชุด...

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำ...

เทศบาลตำบลสามเงาประกาศใช้เทศบั...

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2561

กิจกรรมประเพณีตานก๋วยสลาก ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

รูปภาพ / กิจกรรม