Sign In

อ่าน : 14 5 ก.ย. 2561 13:33:49
:: เรื่อง คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำ

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา   สอนเด็กๆเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก  ขอผู้ปกครองทุกคนควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ควรเผอเรอแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียว โดยเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องอยู่ในระยะที่มองเห็น คว้าถึงและเข้าถึงไม่ปล่อยทิ้งให้เด็กเล่นน้ำเองตามลำพังแม้ในกะละมัง , ถังน้ำ , โอ่งน้ำ  และจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น เทน้ำทิ้งภายหลังใช้งาน หาฝาปิด รวมถึงการจัดพื้นที่เล่นปลอดภัยให้เด็ก  สอนให้เด็กเล็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงภัยในบ้าน เช่น กะละมัง , ถังน้ำ , โอ่งน้ำ และวิธีการหลีกเลี่ยง โดยเน้น “อย่าใกล้ , อย่าเก็บ , อย่าก้ม” คือ สอนให้เด็กอย่าเข้าไปใกล้แหล่งน้ำ อย่าเก็บสิ่งของหรือของเล่นที่อยู่ในน้ำ และอย่าก้มไปดูน้ำในแหล่งน้ำ สอนบ่อยๆ

โดย : Admin Admin 5 ก.ย. 2561 13:33:49

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม