Sign In

อ่าน : 9 9 ก.ย. 2561 14:18:39
:: เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย.59 ปีการศึกษา 2561

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี หรือ เกิดก่อนวันที่ 1 พ.ย.59 ปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-12 ตุลาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.00 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลสามเงา โทร 055-800771 , 055-800606 ต่อ 700

Gallery


โดย : Admin Admin 9 ก.ย. 2561 14:18:39

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม