Sign In

ข่าว


อ่าน : 9 9 ก.ย. 2561 14:25:02
:: เรื่อง กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสายริมน้ำบ้านท่าปุย - บ้านป่ายางใต้ (ช่วงบริเวณ โรงสูบน้ำชลประทาน - บ้านสามเงา) ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านถนนเส้นนี้

โดย : Admin Admin 9 ก.ย. 2561 14:25:02

ข่าว HOT


งานแสดงภูมิปัญญาและแสดงวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป...

กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

ผู้ตรวจกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจเยี่ยมหมู่บ้า...

งานแสดงแสงสีเสียง วิถีชุมชนบ้านนา

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ข่าวล่าสุด


โครงการพัฒนาสร้างสุขภาพกายและใ...

การ์ตูนรณรงค์หมู่บ้านช่อสะอาด

การประชุมสามัญคณะบริหารสภาเด็ก...

กองช่างเทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพ...

กิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

รับสมัครเด็กปฐมวัย อายุ 2 ปี ห...

รูปภาพ / กิจกรรม