A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/photo_model.php

Line Number: 90

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/photo.php

Line Number: 151

รูปภาพ / กิจกรรม| เทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวทั่วไป


รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ตำแหน่งนายช่างโยธา

เชิญร่วมนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9 วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2560

เทศบาลตำบลสามเงา มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลจำนวน 6 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลสามเงาขอประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชน (มหาดไทยสามัญประจำบ้าน)

ช่วยเหลือประชาชน


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสามเงา ได้ลงพื้นที่ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขัง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสามเงาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลสามเงา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 310 ได้จัดสร้างและมอบห้องน้ำให้แก่ผู้ยากไร้/ด้อยโอกาสในชุมชน

เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


คณะผู้บริหารเทศบาลพตำบลสามเงามอบรถเข็นนั่งคนพิการ

มอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2560

การจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ

ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป(เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2500)

ข่าวกิจกรรม


งานนิทรรศการเทิดพระเกียรติตามรอยพ่อ ร.9

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานชุมชนบ้านใต้ร่วมใจสามัคคี

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา เปิดการเรียนการสอนวันแรกประจำปี การศึกษา 2560

ส่วนการคลัง


รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

การชำระภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาติของเทศบาลตำบลสามเงา

ลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลสามเงา

ให้เจ้าของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5)

งานตรวจสอบภายใน


ศูนย์บริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลสามเงา


อ่าน

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: gallery/show_gallery.php

Line Number: 50

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/photo_model.php

Line Number: 90

รายละเอียด : -A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: gallery/show_gallery.php

Line Number: 88

0 543

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: gallery/show_gallery.php

Line Number: 89

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: gallery/show_gallery.php

Line Number: 89