ข่าวทั่วไป


เข้าร่วมซักซ้อมกรณี เกิดไฟไหม้อาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาสามเงา

ปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค โดยการสร้างฝายน้ำล้น

ออกสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา

ปรึกษาหารือกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา

ช่วยเหลือประชาชน


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์

กิจกรรม"รักแม่ ปั่นเพื่อแม่" ปี 2559

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องข้อเข่าเสื่อม

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ผู้บริหาร และบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ได้ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ศึกษาดูงานเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ของผู้บริหาร บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

รูปภาพ / กิจกรรม