ข่าวทั่วไป


ออกสำรวจพื้นที่ที่จะปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา

ปรึกษาหารือกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลสามเงา

เทศบาลตำบลสามเงาร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำปิง

ตรวจสอบฝาพักบ่อ ชำรุด บริเวณถนนสุขาภิบาล ซอย 7

ช่วยเหลือประชาชน


เทศบาลตำบลสามเงา มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม"รักแม่ ปั่นเพื่อแม่" ปี 2559

อบรมให้ความรู้ประชาชนในเรื่องข้อเข่าเสื่อม

อบรมฝึกทักษะแกนนำประชาชน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


ประชุมคณะกรรมการรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาของเทศบาลตำบลสามเงา

การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามเงา สมัยสามัญ สมัยที่ ​๓ ประจำปี ๒๕๕๘

ประชุมหารือ จัดลานวัฒนธรรม

ประชุมร่างแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลตำบลสามเงา

รูปภาพ / กิจกรรม