เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง


# หัวข้อ
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 15:27:47
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:12:28
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563) 14 พ.ค. 2564 เวลา 12:10:17
4 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:20:00
5 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:18:56
6 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:17:17
7 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2564 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:16:31
8 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:32
9 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:15:12
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:52
11 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:13:19
12 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:17
13 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2563 14 พ.ค. 2564 เวลา 08:10:00
14 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:29
15 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:26:11
16 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:51
17 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2564 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:25:30
18 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนธันวาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:49
19 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:23:13
20 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนตุลาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:22:01
21 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนกันยายน 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:27
22 สรุปผลผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 พ.ค. 2564 เวลา 13:21:00
23 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2562 - เดือนกันยายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:53:01
24 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - เดือนมิถุนายน 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 23:02:05
25 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 - เดือนมีนาคม 2562) 9 ส.ค. 2563 เวลา 22:56:55
26 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561 - เดือนธันวาคม 2561) 9 ส.ค. 2563 เวลา 21:40:07
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 19:11:29
28 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:27:45
29 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:25:51
30 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 14:23:41
31 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:43:36
32 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:42:24
33 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2563 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:37:44
34 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:23:02
35 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:18:32
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2562 11 ก.ค. 2563 เวลา 13:16:53
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:29:33
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:27:49
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:54
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:26:31
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:43
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:23:15
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2563 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:22:20
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:18:10
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:16:33
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 16:15:14
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 14:22:57
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:45:20
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2562 10 ก.ค. 2563 เวลา 11:41:09
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:25
51 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:04:02
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:41
53 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:03:17
54 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:56
55 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:32
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:02:11
57 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:51
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 18:01:22
59 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:59:08
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2562 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:58:43
61 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:57
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:30
63 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:57:06
64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:56:35
65 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:53:30
66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2561 28 มิ.ย. 2562 เวลา 17:42:35
67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กันยายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:57:17
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน สิงหาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:56
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กรกฏาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:36
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มิถุนายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:55:07
71 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤษภาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:52
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน เมษายน 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:54:17
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มีนาคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:53:00
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:30
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน มกราคม 2561 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:51:02
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธันวาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:50:41
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:38
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ตุลาคม 2560 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:48:13
79 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:16
80 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:10:00
81 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:44
82 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:27
83 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:09:10
84 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:52
85 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:35
86 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:08:15
87 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2561 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:56
88 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 16 ต.ค. 2561 เวลา 10:07:25
89 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:19
90 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:06:02
91 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:05:44
92 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:04:12
93 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฏาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:55
94 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:38
95 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 20:03:20
96 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:57:40
97 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:55
98 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:49:37
99 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2560 19 มิ.ย. 2561 เวลา 19:48:14
100 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี งบประมาณ 2560 4 ก.ค. 2560 เวลา 16:11:27
↑ TOP