1036 1496 1828 1717 1134 1712 1119 1018 1075 1128 1561 1806 1541 1717 1293 1328 1340 1015 1678 1075 1147 1772 1040 1176 1745 1336 1932 1031 1964 ++ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลสามเงา++ (วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสามเงา :: เทศบาลน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจพอเพียง) | เทศบาลตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก SAMNGAO SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข้อมูลเทศบัญญัติ


# หัวข้อ
1 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 5 ต.ค. 2565 เวลา 08:58:28
2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 20 ก.ย. 2564 เวลา 16:25:24
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 7 ต.ค. 2563 เวลา 10:26:28
4 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:28:42
5 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 5 พ.ย. 2561 เวลา 12:27:05
6 เทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี 2561 11 ต.ค. 2560 เวลา 14:22:09
↑ TOP