เมนู

ข่าวยอดนิยม

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดตาก


# หัวข้อ
1 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 44/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) จังหวัดตาก เพิ่มเติม 7 ม.ค. 2564 เวลา 13:00:18
2 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 4/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:43:48
3 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก (ทุกอำเภอ ยกเว้นพื้นที่อำเภอแม่สอด) 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:43:02
4 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1/2564 เรื่อง การกำหนดพื้นที่และมาตรการในการขนส่งสินค้าข้ามแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรฯ สั่ง ณ วันที่ 3 มกราคม 2564 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:41:56
5 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3737/2563 เรื่อง การระงับการผ่อนผันให้ใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ ตามกฏหมายศุลกากรเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้า และสินค้าข้ามแดน ลว. 31 ธ.ค. 2563 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:40:16
6 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 41/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 ม.ค. 2564 เวลา 11:38:53
7 คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 3637/2563 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:03:36
8 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 40/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:44
9 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 39/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:24
10 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 38/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:02:03
11 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 37/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:01:16
12 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 36/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 15:01:06
13 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 35/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:58:01
14 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 34/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:45
15 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 33/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:33
16 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 32/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:18
17 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 31/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:57:06
18 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 30/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:33
19 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 29/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:22
20 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 28/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:11
21 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 27/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:56:01
22 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 26/2563 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:51:46
23 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 25/2563 18 ต.ค. 2563 เวลา 10:43:08
24 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 24/2563 15 มิ.ย. 2563 เวลา 08:28:29
25 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 23/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18:48
26 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 22/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:18:14
27 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 21/2563 1 มิ.ย. 2563 เวลา 15:17:23
28 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 20/2563 18 พ.ค. 2563 เวลา 06:26:28
29 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 19/2563 16 พ.ค. 2563 เวลา 13:34:46
30 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 18/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:24:16
31 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 17/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:24:05
32 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 16/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:53
33 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 15/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:39
34 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 14/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:28
35 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 13/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:17
36 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 12/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:23:06
37 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 11/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:29
38 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 10/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:19
39 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:22:07
40 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 8/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:21:56
41 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 7/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:53
42 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 6/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:38
43 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 5/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:19:19
44 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 4/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:55
45 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 3/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:38
46 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 2/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:22
47 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 1/2563 15 พ.ค. 2563 เวลา 12:18:10
↑ TOP