เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.สามเงา


# หัวข้อ
1 แผ่นพับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น) 25 ส.ค. 2564 เวลา 16:52:37
2 แบบสอบถามความพึงพอใจ การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:21:38
3 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:10:52
4 คำสั่งเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:09:47
5 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลสามเงา 21 ก.ค. 2563 เวลา 15:08:27
↑ TOP