เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานด้านการคลัง


# หัวข้อ
1 ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2565 เวลา 10:36:49
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:42:19
3 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:41:50
4 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 24 ม.ค. 2565 เวลา 20:39:05
5 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ม.ค. 2565 เวลา 20:57:13
6 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 30 ธ.ค. 2564 เวลา 07:39:17
7 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5 พ.ย. 2564 เวลา 10:37:34
8 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ส.ค. 2564 เวลา 09:02:02
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:39:03
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:38:36
11 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:24:19
12 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:23:38
13 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (แรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 5 พ.ค. 2564 เวลา 10:32:25
14 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 19 เม.ย. 2564 เวลา 10:09:01
15 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 2564 เวลา 14:20:48
16 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 26 เม.ย. 2563 เวลา 17:54:15
17 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:36:38
18 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:35:16
19 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:34:11
↑ TOP