เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

งานด้านการคลัง


# หัวข้อ
1 ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่องรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 11 ส.ค. 2564 เวลา 09:02:02
2 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:39:03
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 6 พ.ค. 2564 เวลา 15:38:36
4 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:24:19
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1 5 พ.ค. 2564 เวลา 11:23:38
6 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน (แรก) ประจำปีงบประมาณ 2564 5 พ.ค. 2564 เวลา 10:32:25
7 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 19 เม.ย. 2564 เวลา 10:09:01
8 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1 เม.ย. 2564 เวลา 14:20:48
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 26 เม.ย. 2563 เวลา 17:54:15
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:36:38
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:35:16
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2562 15 มี.ค. 2563 เวลา 07:34:11
↑ TOP