เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

แผนป้องกันการทุจริต


# หัวข้อ
1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 เม.ย. 2564 เวลา 09:03:16
2 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามเงา 2 เม.ย. 2564 เวลา 08:59:13
3 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 28 ธ.ค. 2563 เวลา 20:15:35
4 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ของเทศบาลตำบลสามเงา 6 ต.ค. 2563 เวลา 11:42:37
5 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:47:11
6 รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 21 เม.ย. 2563 เวลา 16:45:57
7 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 14:22:49
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตสีปี่ (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2562 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:35:09
9 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบ 6 เดือน (2562) 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:33:57
10 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลสามเงา 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:33:18
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) 17 เม.ย. 2563 เวลา 13:32:06
↑ TOP