เมนู

ข่าวยอดนิยม

ข่าวกิจกรรม


16 ธ.ค. 2563 เวลา 13:56:48

เดินขบวนรณรงค์เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อบจ.ตาก และ ส.อบจ.ตาก

9 ธ.ค. 2563 เวลา 13:29:08

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

7 ธ.ค. 2563 เวลา 15:46:24

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

3 ธ.ค. 2563 เวลา 15:55:42

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” วันที่ 3 ธันวาคม 2563

14 พ.ย. 2563 เวลา 10:05:53

กิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 13 พฤศจิกายน 2563

29 ต.ค. 2563 เวลา 11:09:40

ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

22 ก.ย. 2563 เวลา 16:17:07

กิจกรรมสอนเด็กเรื่องการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย

9 ก.ย. 2563 เวลา 14:59:35

คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงาร่วมกิจกรรมร้อยรักทักทอใจ สานสายใยมุติตา

9 ก.ย. 2563 เวลา 07:23:26

กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

9 ก.ย. 2563 เวลา 07:13:59

กิจกรรมอบรมพนักงาน และ กิจกรรมจิตอาสาเดือนกันยายน 2653

8 ก.ย. 2563 เวลา 17:05:35

โครงการจิตอาสา “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

8 ก.ย. 2563 เวลา 16:58:52

โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา

3 ก.ย. 2563 เวลา 14:06:10

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ร่วมงานกิจกรรมตานก๋วยสลาก ประจำปี 2563

3 ก.ย. 2563 เวลา 14:00:13

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสามเงา ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีตานก๋วยสลาก

31 ส.ค. 2563 เวลา 10:28:47

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP