เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวกิจกรรม


22 ก.ย. 2566 เวลา 08:55:58

ประธานชุมชนสันประปา และคณะกรรมการชุมชนฯ พบนายสมจิต เรืองสุริยะ นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา และคณะผู้บริหา

22 ก.ย. 2566 เวลา 08:50:28

กิจกรรมทำเหรียญโปรยทาน โดยกลุ่มวิทยากร กลุ่มแม่บ้าน สสจ.ตาก

16 ก.ย. 2566 เวลา 14:22:12

โครงการคน 3 วัย ใฝ่เรียนรู้ร่วมกัน "พี่สอนน้อง น้องแนะนำพี่" พัฒนาชุมชนตาก เพื่อสังคม กิจกรรมปลูกพืช

23 ส.ค. 2566 เวลา 16:14:01

โครงการฝึกอบรม โครงการคลังอาหารชุมชน (พืชผัก/สมุนไพร)

22 ส.ค. 2566 เวลา 19:58:52

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาย

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:40:35

กิจกรรมโครงการวันดินโลก ครั้งที่ 2 (กิจกรรมเก็บเกี่ยวผลผลิต และนำผลผลิตมาทำอาหารรับประทานร่วมกัน)

18 ส.ค. 2566 เวลา 16:38:46

กิจกรรมโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร

12 ส.ค. 2566 เวลา 16:03:34

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรา

11 ส.ค. 2566 เวลา 08:50:08

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"ปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกพืชผักเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาห

29 ก.ค. 2566 เวลา 15:16:33

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฏาคม 2566

27 ก.ค. 2566 เวลา 14:08:27

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรต

17 ก.ค. 2566 เวลา 12:11:55

ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนซอยขนมจีน หมู่ 5

10 ก.ค. 2566 เวลา 16:17:27

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่(ครั้งที่ 1) ประจำปี 2566

29 มิ.ย. 2566 เวลา 16:38:57

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดชลประทานรังสรรค์เพื่อถวายพระกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆรา

29 มิ.ย. 2566 เวลา 16:37:34

ร่วมกิจกรรม อำเภอสามเงา "รวมพลังต่อต้านยาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2566

↑ TOP