เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


25 พ.ย. 2565 เวลา 12:24:01

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒาเทศบาล ครั้งที่ 5/2565

21 พ.ย. 2565 เวลา 10:55:45

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดข้อมูลทุนและศักยภาพของพื้นที่

30 ต.ค. 2565 เวลา 12:08:54

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 4/2565

18 ต.ค. 2565 เวลา 11:06:27

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 4/2565

18 ต.ค. 2565 เวลา 09:15:48

การประชุมเพื่อคัดเลือกตัวแทนปลัดเทศบาลเป็นคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก

5 ต.ค. 2565 เวลา 12:40:01

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

5 ต.ค. 2565 เวลา 09:51:54

ข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของกระทรวงมหาดไทย ผ่านกลไกแผนปฏิบ

3 ต.ค. 2565 เวลา 10:37:48


3 ต.ค. 2565 เวลา 09:48:57

กิจกรรมอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

10 ก.ค. 2565 เวลา 21:06:17

การประชุมคณะกรรมพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

1 ก.ค. 2565 เวลา 19:44:22

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 3/2565

19 มิ.ย. 2565 เวลา 10:01:52

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2565

6 มิ.ย. 2565 เวลา 19:54:43

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลสามเงา ครั้งที่ 2/2565

20 เม.ย. 2565 เวลา 20:21:07

การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะของเทศบาลตำบลสามเงา

28 มี.ค. 2565 เวลา 16:21:17

ประชุมคณะกรรมการประสานแผน ของอำเภอสามเงา ครั้งที่ 1/2565

↑ TOP