เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

ข่าวประชุม/สัมมนา/ประชาคม


23 พ.ย. 2566 เวลา 09:05:03

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

21 พ.ย. 2566 เวลา 22:37:59

เข้าการประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

21 พ.ย. 2566 เวลา 22:33:58

ประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้สำหรับ อปท.เครือข่าย

21 พ.ย. 2566 เวลา 22:19:38

ประชุมประชาคมชาวบ้านหมู่ 5 บ้านท่าปุย เพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการตัดต้นไม้บริเวณพัทยา 2

23 ต.ค. 2566 เวลา 14:01:57

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567

5 ต.ค. 2566 เวลา 09:33:19

ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

22 ก.ย. 2566 เวลา 08:52:22

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา

16 ก.ย. 2566 เวลา 14:14:27

กิจกรรมวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณนาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessme

5 ก.ย. 2566 เวลา 10:50:14

การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู

28 ส.ค. 2566 เวลา 13:40:38

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

15 ส.ค. 2566 เวลา 16:39:22

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

10 ก.ค. 2566 เวลา 16:09:46

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฏาคม 2566

29 มิ.ย. 2566 เวลา 17:39:35

ร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการบริการสาธารณะท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตาก

21 มิ.ย. 2566 เวลา 16:02:12

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสามเงา เพิ่มเติมครั้งที่1/2566

21 มิ.ย. 2566 เวลา 16:00:13

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่่น ครั้งที่ 1/2566

↑ TOP