เมนู

ข่าวยอดนิยม

ข่าวทั่วไป


2 เม.ย. 2564 เวลา 15:19:13

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอสามเงา

30 มี.ค. 2564 เวลา 12:13:30

ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสามเงา (อย่างไม่เป็นทางการ)

25 มี.ค. 2564 เวลา 16:44:28

โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเงา

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:27:38

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้ตรวจทางมาตรวจเยี่ยม

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:14:51

ประชุมซักซ้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:06:54

ลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลสามเงา เพื่อแจกคู่มือการเลือกตั้งเทศบาล

15 มี.ค. 2564 เวลา 16:03:41

รณรงค์เชิญชวนเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 28 มีนาคม 2564

15 มี.ค. 2564 เวลา 16:01:35

ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้ตรวจทางมาตรวจเยี่ยม

15 มี.ค. 2564 เวลา 15:54:22

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ ติดตามและตรวจสอบโครงการฯ

15 มี.ค. 2564 เวลา 15:51:37

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ลงพื้นที่ ติดตามและตรวจสอบโครงการฯ

4 ม.ค. 2564 เวลา 11:48:37

ประกาศเทศบาลตำบลสามเงา เรื่อง หยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 4 - 18 มกราคม 2564

16 ธ.ค. 2563 เวลา 15:24:54

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราป้าย พ.ศ. 2563

4 ธ.ค. 2563 เวลา 20:58:17

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

4 ธ.ค. 2563 เวลา 20:51:06

รับฟังการมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

1 ธ.ค. 2563 เวลา 19:23:28

ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

↑ TOP