เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


10 ก.ย. 2564 เวลา 09:49:15

ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:19:25

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการเพื่อรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:17:01

ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสามเงา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:10:09

เยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:06:19

โครงการเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2564

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:42:01

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามเงา

10 มิ.ย. 2564 เวลา 11:04:40

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กและครอบครัว ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

28 เม.ย. 2564 เวลา 19:35:03

มอบบัตรคนพิการที่ได้รับการประสานส่งต่อเพื่อขอมีบัตรคนพิการ

20 เม.ย. 2564 เวลา 15:58:15

ลงพื้นที่ออกเยี่ยมติดตามผู้ต้องราชฑัณท์

16 มี.ค. 2564 เวลา 11:23:14

ออกเยี่ยมคนพิการติดเตียง เพื่อแนะนำเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานคนพิการ

15 มี.ค. 2564 เวลา 15:47:18

พาคนพิการไปทำบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิเราชนะ และสิทธิขั้นพื้นฐานอื่นๆ ของภาครัฐ

11 พ.ย. 2563 เวลา 09:03:06

ออกเยี่ยมบ้านสตรีและครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลสามเงา

12 ต.ค. 2563 เวลา 15:30:43

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่ประสบปัญหาทางสังคม

22 ก.ย. 2563 เวลา 16:12:03

โครงการจัดกิจกรรมของเยาวชน ประจำปี 2563

9 ก.ย. 2563 เวลา 14:31:33

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางช่วยเหลือครอบครัวของเด็กและสตรีที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม

↑ TOP