เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:55:04

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

15 มี.ค. 2565 เวลา 16:04:18

ประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคปร

24 ม.ค. 2565 เวลา 19:57:41

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

3 พ.ย. 2564 เวลา 09:31:35

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการทางการมองเห็น พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ

20 ต.ค. 2564 เวลา 09:01:33

ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:59:31

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:31:33

โครงการเด็กเยาวชนสามเงาสำนึกดี ต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2564

21 ก.ย. 2564 เวลา 20:27:08

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 ก.ย. 2564 เวลา 20:21:10

มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.ย. 2564 เวลา 09:49:15

ร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดตาก ประจำปี 2564

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:19:25

ประชุมเชิงปฏิบัติการ“ปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการเพื่อรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:17:01

ออกเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสามเงา

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:10:09

เยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว

16 ก.ค. 2564 เวลา 15:06:19

โครงการเสริมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ในยุคดิจิทัล ประจำปี 2564

24 มิ.ย. 2564 เวลา 14:42:01

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอสามเงา

↑ TOP