เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


18 ต.ค. 2565 เวลา 09:08:22

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:18:38

โครงการอากาศดี สุขภาพดีที่สามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:04:42

ส่งคนพิการทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา

5 ต.ค. 2565 เวลา 10:01:40

มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลสามเงา

10 ก.ย. 2565 เวลา 14:19:15

โครงการเด็กเยาวชนสามเงาวัยใส หัวใจไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

9 ก.ย. 2565 เวลา 15:42:55

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับตำบล

17 ส.ค. 2565 เวลา 16:32:07

สำนักงานยุติธรรมชุมชน ได้เดินทางมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลสามเงา

26 มิ.ย. 2565 เวลา 13:55:04

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายปัน จันทร์แก้ว อายุ 92 ปี ผู้สูงอายุและพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย

15 มี.ค. 2565 เวลา 16:04:18

ประชุมคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคปร

24 ม.ค. 2565 เวลา 19:57:41

ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

3 พ.ย. 2564 เวลา 09:31:35

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการทางการมองเห็น พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ

20 ต.ค. 2564 เวลา 09:01:33

ให้บริการประสานส่งต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:59:31

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

20 ต.ค. 2564 เวลา 08:31:33

โครงการเด็กเยาวชนสามเงาสำนึกดี ต้านภัยคอรัปชั่น ประจำปี 2564

21 ก.ย. 2564 เวลา 20:27:08

เปิดรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

↑ TOP