เข้าสู่ระบบ
นายสมจิต เรืองสุริยะ
นายกเทศมนตรีตำบลสามเงา
เมนู
ปฏิทินกิจกรรม
ร้องเรียน

พัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์


22 ก.ย. 2566 เวลา 08:44:56

นำพาคนพิการไปรับกายอุปกรณ์ สำหรับช่วยคนพิการ (รถสามล้อชนิดมือโยก)

7 ก.ย. 2566 เวลา 16:49:29

ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการทำงาน

5 ก.ย. 2566 เวลา 10:38:26

โครงการอบรมสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ ปี 2566 เพื่อเพิ่มศักยภาพ และเสริมสร้างความรู้เรื่องสิทธิคนพิ

5 ก.ย. 2566 เวลา 10:37:01

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพ

24 ส.ค. 2566 เวลา 16:41:44

ประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับเทศบาลตำบลสามเงา ประจำ

21 ส.ค. 2566 เวลา 17:00:38

เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมพัฒนาภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานด้า

17 ส.ค. 2566 เวลา 16:03:54

มอบเงินค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิให้กับคนพิการ

15 ส.ค. 2566 เวลา 16:33:43

เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดตาก

13 ส.ค. 2566 เวลา 11:36:15

โครงการส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2566 (หลักสูตรการทำไข่เค็มสมุนไพร)

3 ส.ค. 2566 เวลา 20:03:43

ลงเยี่ยมบ้านและประเมินครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านท่าปุย

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:15:23

เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีคนพิการ ที่ต้องการรถโยกคนพิการ 1 ราย และคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม

26 ก.ค. 2566 เวลา 11:10:25

ประชุมชุมชนบ้านใต้ห้วย เพื่อแนะนำแนวทางการดำเนินงานจัดทำข้อบังคับว่าด้วยการใช้เงินของชุมชน

26 ก.ค. 2566 เวลา 10:56:21

มอบเงินค่าพาหนะนำพาคนพิการเข้ารับบริการตามสิทธิให้กับคนพิการโครงการตามแผนดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิ

13 ก.ค. 2566 เวลา 14:10:28

รับเงินสนับสนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ก.ค. 2566 เวลา 16:14:19

การประชุมเพื่อให้คำแนะนำพร้อมทั้งแนะแนวทางการทำงานชุมชน

↑ TOP